Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie dot. Aktywny Samorząd 2018 w ramach Modułu II Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2018-02-07 11:47:36 edycja dokumentu
Ogłoszenie dot. Aktywny Samorząd 2018 w ramach Modułu II Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2018-02-07 11:47:21 dodanie dokumentu
Aktywny Samorząd 2018- Moduł II Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2018-02-07 11:41:39 edycja dokumentu
Aktywny Samorząd 2018- Moduł II Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2018-02-07 11:40:55 dodanie dokumentu
Aktywny Samorząd 2018 w ramach Modułu II - pomoc dla osób niepłnosprawnych na pokrycie kosztów nauki w szkołach policealnych i wyższych Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2018-02-07 11:34:22 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r. Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2018-01-25 14:22:42 edycja dokumentu
Wyniki otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej os. niepełnosprawnych Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2018-01-25 14:21:38 edycja dokumentu
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Bełchatowskim na lata 2011-2015 Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2018-01-25 14:18:33 edycja dokumentu
Ogłoszenie o basenie Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2018-01-24 11:21:20 edycja dokumentu
Ogłoszenie o basenie Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2018-01-24 11:18:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie o basenie Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2018-01-24 11:18:20 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o basenie Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2018-01-24 11:15:25 edycja dokumentu
Ogłoszenie o basenie Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2018-01-24 11:09:33 edycja dokumentu
Ogłoszenie o basenie Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2018-01-24 11:05:41 edycja dokumentu
Wykaz dyżurów specjalistów Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2018-01-24 11:01:02 edycja dokumentu
Wykaz dyżurów specjalistów Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-10-24 08:22:01 edycja dokumentu
Wykaz dyżurów specjalistów Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-10-24 08:21:36 usunięcie załacznika
Program "Aktywny Samorząd" Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-10-20 11:37:38 edycja dokumentu
Program "Aktywny Samorząd" Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-10-20 11:30:34 dodanie dokumentu
Program "Aktywny Samorząd" Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-10-20 11:19:45 usunięcie dokument
Program "Aktywny Samorząd" Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-10-20 11:11:44 dodanie dokumentu
Program "Aktywny Samorząd" Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-10-20 11:04:04 usunięcie dokument
Program "Aktywny Samorząd" Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-10-20 10:55:01 edycja dokumentu
Program "Aktywny Samorząd" Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-10-20 10:46:59 edycja dokumentu
Program "Aktywny Samorząd" Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-10-20 10:44:12 dodanie dokumentu
Wykaz dyżurów specjalistów Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-09-22 13:06:24 edycja dokumentu
Wykaz dyżurów specjalistów Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-09-22 13:05:39 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o basenie Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-09-06 13:31:55 dodanie dokumentu
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-07-06 12:35:48 edycja dokumentu
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-07-06 12:35:37 usunięcie załacznika
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-07-06 12:32:35 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-07-06 12:28:53 usunięcie dokument
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-07-06 12:23:35 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-07-06 12:16:17 dodanie dokumentu
konurs ofert- rozstrzygnięcie Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-06-07 14:06:38 dodanie dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-05-16 14:33:59 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-05-16 14:32:40 edycja dokumentu
[wprowadź właściwy tytuł dokumentu] Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-05-16 14:31:08 edycja dokumentu
Lokalny Program Pomocy Społecznej dla Powiatu Bełchatowskiego na lata 2017-2018 Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-05-16 14:30:13 edycja dokumentu
Lokalny Program Pomocy Społecznej dla Powiatu Bełchatowskiego na lata 2017-2018 Elżbieta Zbonikowska-Goździewicz 2017-05-16 14:29:24 dodanie dokumentu